O jazere Fishing Paradise Dubník

Jazero Fishing Paradise v Dubníku pri Nových Zámkoch bolo vybudované v 70. rokoch 20. storočia prehradením potoka pri obci. Jazero, ktoré takto vzniklo, sa na začiatku využívalo na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Neskôr sa stalo obľúbeným miestom pre rekreáciu a rybolov, ktorý umožňuje predovšetkým slušná a pestrá základňa rýb a krásne okolité prostredie. Na jazere sa nachádza 9 miest na rybolov v dostatočnej vzdialenosti od seba. Každý rybár tak má k dispozícii pokojné prostredie, bez rušivých vplyvov iných rybárov. Priemerná hĺbka jazera je 2 m, dno je ílovité, pieskové a dostatočne tvrdé po celej ploche jazera. Ryby veľmi dobre reagujú na boilies, ako aj ostatné nástrahy.

Pravidlá jazera Fishing Paradise Dubník

POVINNÁ VÝBAVA:

1. vanička alebo kolíska pod ryby (možnosť prenájmu priamo na jazere za poplatok 5€, bez odľadu na dĺžku pobytu)
2. veľký podberák
3. šokový vlasec v minimálnej dĺžke 8m na každom prúte

PODMIENKY LOVU

• Každý rybár je povinný sa zaregistrovať pri vstupe, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku.
• Na jednu povolenku možno loviť s 2 prútmi opatrenými jedným návezcom.
• Každý loviaci smie loviť výhradne vo svojom sektore, ktorý si sám rezervoval. Loviť, vyvážať alebo člnkovať sa mimo neho je prísne ZAKÁZANÉ.
• Na dlhšie výpravy je možné použiť bivak alebo karavan.
• Pri sonarovaní, kladení bójok (H-bojky a PET fľaše sú zakázané!), zanášaní návnad a nástrah, je potrebné brať maximálny ohľad na ostatných rybárov.
 Zákaz vykrikovania, hlučného správania a iného obťažovania ostatných rybárov.
• Všetky ryby je rybár povinný ihneď vrátiť do vody a to s maximálnou šetrnosťou.
• Ak niekto nedodržuje uvedené podmienky, druhý rybár je povinný ho upozorniť, prípadne ohlásiť správcovi.
• Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár vykázaný z rybníka a zároveň je povinný spôsobené škody nahradiť. V prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto revíru.
• Pri odchode je každý povinný pozbierať po sebe všetky odpadky.
• Správcovi je povinný rybár bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice, auto alebo iný dopravný prostriedok.
• Každý loví ryby na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ neznáša právne následky utrpeného úrazu počas rybolovu.
• Čln na jazere je možné použiť len s pevnou podlahou na vlastnú zodpovednosť. Použitie záchrannej vesty je povinné.
• Parkovať pri vode je ZAKÁZANÉ! Parkovať je možné len na miestach na to určených.
• Na poslednom úseku k jazeru sa smie jazdiť len na panelovej ceste. Je ZAKÁZANÉ ísť cez polia, plodiny a porasty.
• Na jedného loviaceho je povolená len 1 neloviaca osoba, okrem detí do 15 rokov. Nočné návštevy sú ZAKÁZANÉ!
• Zakladať oheň a ohniská je ZAKÁZANÉ. Povolené je iba grilovanie na grilovacích zariadeniach.
 ZÁKAZ: kúpania, lovu dravcov, sákovania rýb, kŕmenie neuvarených partiklu
• Rybár svojim podpisom ďalej dáva súhlas na zverejnenie fotiek alebo videí na sociálnych sieťach.

Zmena podmienok rybolovu cez víkend!!!
Počas víkendu (t.j. piatok, sobota, nedeľa) musia byť na jednom stanovisku minimálne dve loviace osoby, alebo jedna loviaca osoba s podmienkou zakúpenia dvoch povoleniek.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok a pravidiel počas celého rybolovu a návštevník je povinný tieto zmeny akceptovať! Prosíme aby ste vyššie uvedené vzali na vedomie a dodržiavali! Pri akomkoľvek porušení pravidiel bude návštevník vykázaný z areálu bez akejkoľvek náhrady.

KAŽDÉMU PRAJEME PRÍJEMNÝ ODPOČINOK A ÚSPEŠNÝ RYBOLOV!

Cenník pobytu

Povolenka 12

i

Povolenka na 12 hodín

g

Počet udíc: 2

Cena: 10€ bez ryby

Povolenka 24

i

Povolenka na 24 hodín

g

Počet udíc: 2

Cena: 20€ bez ryby

Kontakt

Napíšte nám alebo zavolajte a rezervujte si miesto ešte dnes

Kontaktná osoba

Ladislav Husár

Telefón

+421 917 665 202

E-mail

info@fishingparadise.sk

2 + 4 =

Naši partneri