O jazere Fishing Paradise Dubník

Jazero Fishing Paradise v Dubníku pri Nových Zámkoch bolo vybudované v 70. rokoch 20. storočia prehradením potoka pri obci. Jazero, ktoré takto vzniklo, sa na začiatku využívalo na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Neskôr sa stalo obľúbeným miestom pre rekreáciu a rybolov, ktorý umožňuje predovšetkým slušná a pestrá základňa rýb a krásne okolité prostredie. Na jazere sa nachádza 9 miest na rybolov v dostatočnej vzdialenosti od seba. Každý rybár tak má k dispozícii pokojné prostredie, bez rušivých vplyvov iných rybárov. Priemerná hĺbka jazera je 2 m, dno je ílovité, pieskové a dostatočne tvrdé po celej ploche jazera. Ryby veľmi dobre reagujú na boilies, ako aj ostatné nástrahy.

Novinky

Milí rybári a rybárky v súčasnej sezóne sme pre vás pripravili novinky hlavne pre vaše pohodlie. Pripravili sme pre vás nové drevené domčeky určené pre dvoch rybárov ktoré budú umiestnené na lovnom mieste č. 3 a č. 4.
 Domčeky budú k prenájmu za cenu 25 € / deň, minimálna rezervácia je na 48 hodín. Taktiež sú tu ďalšie novinky pre Vaše pohodlie aby ste si so sebou nemuseli nosiť ťažké rybárske náčinia a rozhodli sme sa Vám ich prenajať.
Prenájom rybárskeho náčinia: Čln : 15 € / 24 h Kolíska, podberák, trojnožka, vážiaci sak : 10 € / 24hod. Záloha : 50 € platí sa za čln, vratná po odovzdaní a skontrolovaní náčinia. Poplatky pri poškodení prenajatého alebo zapožičaného rybárskeho náčinia : celkové poškodenie člna : 600 €; čiastočné poškodenie člna (1 komora) : 200€;
poškodenie vesla (1 kus) : 30 €; poškodenie lavičky (1 kus) : 30€; vrátenie náčinia v inom stave ako prevzatý (špinavý, iné) : 50 € – záloha sa vráti až po odstránení závady; poškodenie pumpy : 30 €; poškodenie, zničenie kolísky : 100 €; poškodenie, zničenie vážiaceho saku : 20 €; poškodenie, zničenie podberáka : 30 €; poškodenie, zničenie sieťky podberáka : 20 €; poškodenie, zničenie trojnožky na váženie : 40 €. Všetky ceny sú vrátane DPH. Taktiež bude výhodou pre vás si na mieste lovu zakúpiť krmivo vo forme rôznych boiles, peliet ako aj sypkého vnadiaceho krmiva.

Pravidlá jazera Fishing Paradise Dubník

POVINNÁ VÝBAVA:

1. vanička alebo kolíska pod ryby
2. veľký podberák
3. šokový vlasec v minimálnej dĺžke 8m na každom prúte

PODMIENKY LOVU

• Každý rybár je povinný sa zaregistrovať pri vstupe, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku.
• Na jednu povolenku možno loviť s 2 prútmi opatrenými jedným návezcom.
• Každý loviaci smie loviť výhradne vo svojom sektore, ktorý si sám rezervoval. Loviť, vyvážať alebo člnkovať sa mimo neho je prísne ZAKÁZANÉ.
• Na dlhšie výpravy je možné použiť bivak alebo karavan.
• Pri sonarovaní, kladení bójok (H-bojky a PET fľaše sú zakázané!), zanášaní návnad a nástrah, je potrebné brať maximálny ohľad na ostatných rybárov.
 Zákaz vykrikovania, hlučného správania a iného obťažovania ostatných rybárov.
• Všetky ryby je rybár povinný ihneď vrátiť do vody a to s maximálnou šetrnosťou.
• Ak niekto nedodržuje uvedené podmienky, druhý rybár je povinný ho upozorniť, prípadne ohlásiť správcovi.
• Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár vykázaný z rybníka a zároveň je povinný spôsobené škody nahradiť. V prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto revíru.
• Pri odchode je každý povinný pozbierať po sebe všetky odpadky.
• Správcovi je povinný rybár bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice, auto alebo iný dopravný prostriedok.
• Každý loví ryby na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ neznáša právne následky utrpeného úrazu počas rybolovu.
• Čln na jazere je možné použiť len s pevnou podlahou na vlastnú zodpovednosť. Použitie záchrannej vesty je povinné.
• Parkovať pri vode je ZAKÁZANÉ! Parkovať je možné len na miestach na to určených.
• Na poslednom úseku k jazeru sa smie jazdiť len na panelovej ceste. Je ZAKÁZANÉ ísť cez polia, plodiny a porasty.
•  Nočné návštevy sú ZAKÁZANÉ!
• Zakladať oheň a ohniská je ZAKÁZANÉ. Povolené je iba grilovanie na grilovacích zariadeniach.
 ZÁKAZ: kúpania, lovu dravcov, sákovania rýb, kŕmenie neuvarených partiklu
• Rybár svojim podpisom ďalej dáva súhlas na zverejnenie fotiek alebo videí na sociálnych sieťach.

Zmena podmienok rybolovu cez víkend!!!
Počas víkendu (t.j. piatok, sobota, nedeľa) musia byť na jednom stanovisku minimálne dve loviace osoby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok a pravidiel počas celého rybolovu a návštevník je povinný tieto zmeny akceptovať! Prosíme aby ste vyššie uvedené vzali na vedomie a dodržiavali! Pri akomkoľvek porušení pravidiel bude návštevník vykázaný z areálu bez akejkoľvek náhrady.

Vážení rybári! 

Oznamujeme Vám, že v rámci nami skvalitňovaných služieb ako aj dbanie o čistotu a poriadok na lovných miestach sme po uplynutí predchádzajúcich období ako aj pribúdajúcich nemilých skúsenostiach boli nútení zaviesť nové pravidlo, ktoré je platné od roku 2023. 
Rybár, ktorý si zakúpi povolenie na rybolov, pri jeho zakúpení zloží vratnú zálohu vo výške 20,-€ na jedno lovné miesto, pričom táto záloha mu bude po bezzávadovom love vrátená. V prípade, že ak rybár úmyselne poškodí lovné miesto, jeho okolie, chatku alebo jej príslušenstvo alebo si po sebe nepozbiera a neodvezie smeti, znehodnotí okolie záloha vo výške 20,-€ mu vrátená nebude a táto suma bude použitá na odstránenie nežiadúceho účinku zapríčineného rybárom. 
Rybár s uvedeným pravidlom súhlasí so zakúpením povolenia na rybolov. 
Za pochopenie ďakujeme.

Lov na 12 hodín je možný len v pracovných dňoch mimo víkendu. O dostupnosti lovného miesta na 12 hodín, sa prosím informujte deň pred plánovaným príchodom, na telefónnom čísle správcu. Ďakujeme.

KAŽDÉMU PRAJEME PRÍJEMNÝ ODPOČINOK A ÚSPEŠNÝ RYBOLOV!

Cenník pobytu

Povolenka 12

i

Povolenka na 12 hodín

g

Počet udíc: 2

Cena: 15€ bez ryby

Povolenka 24

i

Povolenka na 24 hodín

g

Počet udíc: 2

Cena: 25€ bez ryby

Povolenka pre neloviacu osobu : 10 € / 24 h  (okrem deti do 15 rokov)

Povolenka pre neloviacu osobu : 5 € / 07:00-19:00  (okrem deti do 15 rokov)

Parkovné za karavan: 10 € / 24 h

Cenník prenájmu

Prenájom domčeku

25 € / deň

Cena vrátane DPH

Minimálna rezervácia na 48h.
Záloha 50€, vratná po odovzdaní a skontrolovaní člnu.

Prenájom člnu

15€ / 24h

Cena vrátane DPH

Kolíska, podberák, trojnožka, vážiaci sak

10 € / 24h

Cena vrátane DPH

Poplatky pri poškodení prenajatého rybárskeho náčinia

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

celkové poškodenie člna : 600 €

čiastočné poškodenie člna (1 komora) : 200 €

poškodenie vesla (1 kus) : 30 €

poškodenie lavičky (1 kus) : 30 €

vrátenie náčinia v inom stave ako prevzatý (špinavý, iné) : 50 €

záloha sa vráti až po odstránení závady

poškodenie pumpy : 30 €

poškodenie, zničenie kolísky : 100 €

poškodenie, zničenie vážiaceho saku : 20 €

poškodenie, zničenie podberáka : 30 €

poškodenie, zničenie sieťky podberáka : 20 €

poškodenie, zničenie trojnožky na váženie : 40 €

Kontakt

Napíšte nám alebo zavolajte a rezervujte si miesto ešte dnes

Kontaktná osoba

Ladislav Husár

Telefón

+421 917 665 202

E-mail

info@fishingparadise.sk

7 + 8 =

Naši partneri